Als zelfstandig orthopedagoog en auticoach werk ik mijn praktijk Eigen Koers in Hoogstraten en in de groepspraktijk van Tripsyco in Westmalle. Eén sessie duurt 60 minuten en kost 60€. 
Op aanvraag kan ik ook verplaatsingen doen in groot Hoogstraten: bij je thuis, op hobby's, in voorzieningen of scholen. Voor deze verplaatsing en reistijd worden extra kosten aangerekend.
Klinisch orthopedagoog
Als klinische orthopedagoog houd ik me bezig met kinderen, jongeren, (jong)volwassenen die vastlopen in hun omgeving of andersom. Ik bied onder andere opvoedingsondersteuning voor ouders die om de een of andere redenen ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouders van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van met autisme (ASS) en/of andere gedrags- en emotionele stoornissen (geen leeftijdsgrenzen).
Kaders die helpend zijn: 
Nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken, contextueel denken, creatieve methodieken en de sociaal-emotionele ontwikkeling, inzichten uit het Rots en Waterprogramma.

Specialisatie in autisme en gedrags- en  stoornissen
Verwerken van diagnose en psycho-educatie rond autisme, gedrags- en emotionele stoornissen en stress (geen leeftijdsgrenzen).
Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen begeleiden bij verschillende levensdomeinen van het dagelijks leven:
Ontwikkeling, gezin, school, vrije tijd, stage, werk, ...
en alles wat daar bij hoort:
Plannen en organiseren, contacten met anderen, zelfredzaamheid, leren omgaan met stress en/of angsten, onzekerheden, ...
Ik gebruik dezelfde kaders als hierboven genoemd. Deze zal ik ondersteunen met methodieken die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met autisme zoals Brain Blocks, Geef me de 5, Autisme Centraal Methodiek, H.A.P.P.Y. (autismevriendelijk geluksplan) ...

Informatiesessies voor scholen, voorzieningen, clubs, ...
Op aanvraag.
Gelieve uw vraag via het contactformulier te stellen, dan kunnen we overleggen of ik een passend aanbod heb.

Deze gesprekken kunnen in de praktijk Eigen Koers, in de eigen leefwereld of online doorgaan. Om in aanmerking te komen voor dit tarief ben je tussen 0-23 jaar, in orde met de mutualiteit en wordt er een functioneel bilan opgesteld (soort werkdocument waarin onder andere jouw hulpvraag staat). 
Het aantal gesprekken is beperkt tot maximaal 10 per kalenderjaar. Deze gesprekken duren ¾ uur (45’), met uitzondering van het eerste kennismakingsgesprek (gratis), dat duurt 1 uur (60’). 
Het tarief is voor online gesprekken is hetzelfde als de face-to-face gesprekken. 
Meer info vind je hier.
Back to Top