Als zelfstandig klinisch orthopedagoog en auticoach werk ik mijn praktijk Eigen Koers in Hoogstraten binnen de eerstelijnszorg. 
Wanneer er niet aan de voorwaarden voor ELP of GPZ wordt voldaan, kan er, als de agenda het toelaat
Eén sessie duurt maximaal 60 minuten. 
Op aanvraag kan ik ook verplaatsingen doen in groot Hoogstraten: bij je thuis, op hobby's, in voorzieningen of scholen. Voor deze verplaatsing en reistijd worden extra kosten aangerekend.
Klinisch orthopedagoog
Als klinische orthopedagoog houd ik me bezig met kinderen, jongeren, (jong)volwassenen die vastlopen in hun omgeving of andersom. Ik bied onder andere opvoedingsondersteuning voor ouders die om de een of andere redenen ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouders van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van met autisme (ASS) en/of andere gedrags- en emotionele stoornissen (geen leeftijdsgrenzen).
Kaders die helpend zijn: 
Nieuwe autoriteit, oplossingsgericht werken, contextueel denken, creatieve methodieken en de sociaal-emotionele ontwikkeling, inzichten uit het Rots en Waterprogramma.

Specialisatie in autisme en gedrags- en  stoornissen
Verwerken van diagnose en psycho-educatie rond autisme, gedrags- en emotionele stoornissen en stress (geen leeftijdsgrenzen).
Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen begeleiden bij verschillende levensdomeinen van het dagelijks leven:
Ontwikkeling, gezin, school, vrije tijd, stage, werk, ...
en alles wat daar bij hoort:
Plannen en organiseren, contacten met anderen, zelfredzaamheid, leren omgaan met stress en/of angsten, onzekerheden, ...
Ik gebruik dezelfde kaders als hierboven genoemd. Deze zal ik ondersteunen met methodieken die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met autisme zoals Brain Blocks, Geef me de 5, Autisme Centraal Methodiek, H.A.P.P.Y. (autismevriendelijk geluksplan) ...

Informatiesessies voor scholen, voorzieningen, clubs, ...
Op aanvraag.
Gelieve uw vraag via het contactformulier te stellen, dan kunnen we overleggen of ik een passend aanbod heb.

Deze gesprekken kunnen in de praktijk Eigen Koers, in de eigen leefwereld of online doorgaan. Om in aanmerking te komen voor dit geconventioneerde tarief ben je (tussen 0-23 jaar voor de minderjarigen, plus 15 voor de meerderjarigen) in orde met de mutualiteit en wordt er een functioneel bilan opgesteld (soort werkdocument waarin onder andere jouw hulpvraag staat). 
Indien je al eerder binnen een netwerk GGZ sessies kreeg aan geconventioneerd tarief, laat dit zeker weten. Dan kan ik nagaan in het systeem hoeveel sessies je nog recht hebt. Indien er geen recht meer is op tussenkomst, dan kan ik eventueel via het standaardtarief opstarten (dit is een zeer beperkte mogelijkheid).
Het aantal gesprekken is beperkt tot maximaal 10 per 12 maanden (of maximaal 8 bij volwassenen). Deze gesprekken duren tussen ¾ uur (45’) en een uur (60’). Het eerste kennismakingsgesprek is gratis (indien je deze nog niet elders gehad hebt).
Het tarief is voor online gesprekken is hetzelfde als de face-to-face gesprekken. 
Meer info vind je hier.

In de loop van het jaar worden er groepssessies georganiseerd onder ELP/GPZ. Meer informatie is bij groepssessies te vinden.

Back to Top