Eerstelijnsorthopedagogische zorg
Gespecialiseerdeorthopedagogische zorg
De sessies ELP/GPZ kunnen in de praktijk in de Tinnenpotstraat 12, 2320 Hoogstraten plaatsvinden of in de eigen leefomgeving.
Aanmelden gebeurt met via het contactformulier op deze website.
Het eerste gesprek wordt zo snel mogelijk (maximaal binnen één maand) gepland.
Meer informatie over eerstelijnspsychologische zorg vindt u hier voor minderjarigen (-23 jaar) 
Eerstelijnspsychologische zorg voor meerderjarigen zit beperkt in mijn aanbod. Meer informatie is hier te vinden.

TIP: neem een klever van de ziekenkas/mutualiteit mee naar het eerste gesprek
Eerstelijnspsychologische of - orthopedagogische zorg (ELP/O) door Klinisch Orthopedagoog
Vanaf januari 2022 is een voorschrift niet meer nodig om een kortdurende reeks van interventies aan te bieden. Hiervoor komt een functioneel bilan in de plaats. Dit is een werkdocument dat samen met jou wordt opgesteld waarin wordt vastgelegd wat de hulpvraag is, waar het tijdens sessies over zal gaan etc. 
Bij de sessies eerstelijnspsychologische of orthopedagogische zorg (ELP/O) is het eerste gesprek (gratis), tijdens dit gesprek screen ik ook of de vraag past binnen het aanbod van ELP/O (lichte tot matige klachten).  De eventuele vervolggesprekken zijn aan 11€ (of 4€ indien verhoogde tegemoetkoming). Reken op ongeveer drie kwartier tot een uur tijd voor een sessie. 
Binnen dit aanbod is het mogelijk dat er partijen gezien worden in functie tot het aangemelde kind of de jongere. Bijvoorbeeld ook grootouders, klasleerkracht, ... 
Per 12 maanden kunnen er maximaal 10 (8 voor volwassenen) sessies ELP/O verstrekt worden. Indien u reeds in behandeling was bij een andere eerstelijnspsycholoog/orthopedagoog, is het van belang om dit door te geven.
Een gedeelte van het tarief wordt tijdens de sessie afgerekend bij personen vanaf 24 jaar, namelijk €11 (of €4 indien verhoogde tegemoetkoming), het ander gedeelte wordt rechtstreeks verrekend via het netwerk. Bij de jongeren van 23 jaar en jonger wordt het volledige bedrag door de mutualiteit vergoed sinds 1/2/2024. Hiervoor is het belangrijk dat de standaard verzekering via de mutualiteit in orde is, het maximaal aantal sessies nog niet werd overschreden en er een 'functioneel bilan' is opgesteld waarin de hulpvraag staat beschreven. 
Indien er terug klachten zijn, kan opnieuw een afspraak gemaakt worden aan het gereduceerde tarief indien het maximale aantal sessies per 12 maanden niet wordt overschreden.
Let op. Indien er aan één van de voorwaarden voor het gereduceerd tarief niet wordt voldaan zoals het een overschrijding van het aantal sessies (> 10 sessies/kalenderjaar voor minderjarigen, >8 bij meerderjarigen), verkeerde leeftijdscategorie, de verzekering is niet in orde of er wordt niet tijdig afmeld... wordt het volledige honoraria (netwerk ELP) aangerekend.

Gespecialiseerde Psychologische of Orthopedagogische Zorg (GPZ)
Er wordt wekelijks 4h in mijn agenda gereserveerd om ondersteuning geven aan de doelgroep volwassenen (+15jaar) met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid binnen het aanbod van netwerk GGZ Kempen.
Voor de minderjarigen (-23jaar) is ook 4h GPZ gereserveerd in mijn agenda via het netwerk van PANGG0-18.
Aanmelden gebeurt via het contactformulier op deze website, een functioneel bilan (werkdocument over jouw hulpvraag) wordt samen met jou, mij en een andere hulpverlener opgesteld of is reeds opgesteld door de doorverwijzer.
Het eerste gesprek wordt zo snel mogelijk (maximaal binnen één maand) gepland. 
Een gedeelte van het tarief wordt tijdens de sessie afgerekend, namelijk €11 (of €4 indien verhoogde tegemoetkoming), het ander gedeelte wordt rechtstreeks verrekend via het netwerk. Hiervoor is het belangrijk dat de standaard verzekering via de mutualiteit in orde is, het maximaal aantal sessies nog niet werd overschreden en er een 'functioneel bilan' is. 
Meer informatie over eerstelijnspsychologische zorg (en gespecialiseerde zorg) vindt u hier voor minderjarigen (-23 jaar), informatie over ELP/GPZ voor volwassenen (vanaf 15j) is te vinden via GGZ Kempen.

(Wacht)lijst
Omdat ik veerkracht versterkend en kortdurend wil blijven werken met cliënten met licht tot matige psychische problemen, zijn er regelmatig mensen die afronden of doorverwezen worden naar andere gepaste zorg of hulpverlening. Als alles goed loopt, blijven er regelmatig plaatsjes vrijkomen.
Ik werk zonder wachtlijst. Dit betekent dat als ik niet binnen een maand kan opstarten, ik mee nadenk waar je eventueel wel terecht kan en/of waar je informatie kan vinden die je al op weg kan helpen (concrete zelfhulp tips en/of e-health). Mogelijke andere adressen en contactgegevens voor ELP zijn hier te vinden.
inschatting ELP - bron PANGG0-18

inschatting ELP - bron PANGG0-18

Back to Top