Suzanne

Klinisch orthopedagoog 

specialisatie gedrags- en emotionele stoornissen en autisme

Eerstelijnsorthopedagoog


Wie ben ik?
Suzanne Koyen 
Geboren in 1985
Master in de Orthopedagogiek (2011)
Bachelor in Autisme Spectrum Stoornissen (2017)

Jaaropleiding creatieve technieken vanuit systemisch perspectief (2022) Permanente vorming Eerstelijnspsychogische zorg (2023)
Nieuwsgierig en leergierig. 
Interesse in mensen en de verbinding tussen mensen. 
Talenten: luisteren, kansen en mogelijkheden zien en benoemen.
Wat doe ik?
Ik zal vragen stellen, luisteren naar je verhaal en meedenken met jou (en je ouders of omgeving). Ik volg jouw tempo. 
Als orthopedagoog ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Dit betekent dat ik niet zomaar dingen mag doorvertellen. Als ik inschat dat jij of een ander gevaar lopen op basis van wat je me vertelt, zal ik dit tegen je zeggen en bespreken we samen hoe dit verder aangepakt wordt.
Waar?
Praktijk Eigen Koers, Tinnenpotstraat 12, 2320 Hoogstraten.
Op fietsafstand van Hoogstraten (afhankelijk van reistijd - extra toeslag).
Wanneer?
Op afspraak
Eigen Koers: dinsdag, woensdag (namiddag en avond), donderdag (middag), vrijdag. Zaterdagen enkel in functie van groepsessies.
Aanmelden graag via het contactformulier.
Hoe?
We doen oefeningen, spelletjes of gesprekken, waardoor we dingen tegenkomen waar we samen verder mee aan de slag kunnen gaan.
Eén sessie duurt tussen 45 en 60 minuten, per sessie betaal je 85€ ('standaardtarief') indien je niet in aanmerking komt voor het geconventioneerde tarief (zie ELPz/b). Best vraag je bij je eigen mutualiteit na wat de voorwaarden zijn voor een gedeeltelijke terugbetaling. 
Annuleren en/of verplaatsen van de afspraak kan kosteloos indien dit minstens 24h op voorhand wordt gedaan (SMS of via de link e-mail agendasysteem 'Rosa'), indien laattijdige of geen verwittiging wordt het standaardtarief aangerekend. Ook ik kan enkel met grondige reden (ziekte, ongeval, uitzonderlijke omstandigheden...) kort op voorhand de afspraak annuleren, ik laat dan remgeld van de volgende afspraak vallen indien deze situatie zich zou voordoen. 
Eerstelijnspsychologische/orthopedagogsiche zorg (ELP/O) en gespecialiseerde zorg (GPZ) in samenwerking met Pangg 0-18 en Multiversum, zie voorwaarden en mogelijkheden hier.
Eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg (ELP/O) voor (jong)volwassenen en gespecialiseerde zorg (GPZ) voor jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid (+15J) in samenwerking met CGG Kempen en OPZ Geel. 
Actueel aanbod groepssessies 
Klinisch orthopedagoog
Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen VVO2010408
Visum en erkenning 295095, Toelating om het beroep van klinisch orthopedagoog uit te oefenen door Directoraat-generaal Gezondheidszorg van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf 14/2/2020.
Back to Top