Suzanne

Klinisch orthopedagoog specialisatie gedrags- en emotionele stoornissen en autisme

Eerstelijnsorthopedagoog (<23j)


Wie ben ik?
Suzanne Koyen 
Geboren in 1985
Master in de Orthopedagogiek (2011)
Bachelor in Autisme Spectrum Stoornissen (2017)

Jaarlopleiding creatieve technieken vanuit systemisch perspectief (2022)
Nieuwsgierig en leergierig. 
Interesse in mensen en de verbinding tussen mensen. 
Talenten: luisteren, kansen en mogelijkheden zien en benoemen.
Wat doe ik?
Ik zal vragen stellen, luisteren naar je verhaal en meedenken met jou (en je ouders of omgeving). Ik volg jouw tempo. 
Als orthopedagoog ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Dit betekent dat ik niet zomaar dingen mag doorvertellen. Als ik inschat dat jij of een ander gevaar lopen op basis van wat je me vertelt, zal ik dit tegen je zeggen en bespreken we samen hoe dit verder aangepakt wordt.
Waar?
Groepspraktijk Tripsyco, Antwerpsesteenweg 461, 2390 Westmalle.
Praktijk Eigen Koers, Tinnenpotstraat 12, 2320 Hoogstraten.
Op fietsafstand van Hoogstraten (afhankelijk van reistijd - extra toeslag).
Wanneer?
Op afspraak
Groepspraktijk Tripsyco: dinsdag overdag en woensdag namiddag/avond.
Eigen Koers: Maandag (ochtend), donderdag (middag), vrijdag (ochtend) en 1 keer per 3 weken op zaterdagnamiddag.

Aanmelden graag via het contactformulier (regio Hoogstraten en ELP/O minderjarigen, GPZ +15j met verstandelijke beperking) of het secretariaat van Tripsyco (Westmalle, geen ELP/O en GPZ mogelijk).
Hoe?
We doen oefeningen, spelletjes of gesprekken, waardoor we dingen tegenkomen waar we samen verder mee aan de slag kunnen gaan.
Eén sessie duurt 60 minuten, per sessie betaal je 60€ in de (groeps)praktijk. Best vraag je bij je eigen mutualiteit na wat de voorwaarden zijn voor een gedeeltelijke terugbetaling. 
Annuleren of verzetten van een afspraak gebeurt minimaal 24h op voorhand, anders wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
Eerstelijnspsychologische/orthopedagogsiche zorg (ELP/O) in samenwerking met Pangg 0-18 en Multiversum, zie voorwaarden en mogelijkheden hier.
Gespecialiseerde zorg (GPZ) voor jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking (+15J) in samenwerking met CGG Kempen en OPZ Geel. 

Klinisch orthopedagoog
Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen VVO2010408
Toelating om het beroep van klinisch orthopedagoog uit te oefenen door Directoraat-generaal Gezondheidszorg van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf 14/2/2020.
Back to Top